Privacitat

 

Milca Assegurances, Tarjeta de Presentació de Milca Gutierrez Aliaga, Agent d’Assegurances Exclusiu, per a persones i empreses.

Condicions Generals de la Web

 

Identificació de Milca Assegurances

 

Aquesta web (domini) Milca Assegurances és propietat de MILCA GUTIÉRREZ ALIAGA (en endavant https://milcassegurances.com ), NIF 43535365E, amb domicili social a Barcelona), amb domicili C/Major 448, 08759 Vallirana, Barcelona. Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, lligall a) …, foli …, tom …, full … – inscripció ?.

Amb DNI 43535365E

Telèfon: (+34) 687 01 76 22

Email: milca@milcassegurances.com

AGENT EXCLUSIU D’ASSEGURANCES

Si desitgeu comunicar-vos amb mi, podeu fer-ho per correu electrònic a: milca@milcassegurances.com.

Subjecció a les condicions generals d’ús

 

Les presents condicions són aplicables a tots els usuaris d’aquesta web. Si us plau, llegiu-les atentament.

Pel fet d’accedir-hi, ets considerat com a usuari d’aquesta web i quedes sotmès a aquestes condicions, les quals es presumeix que coneixes i acceptes.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

https://milcassegurances.com declara i garanteix ser titular exclusiu, disposar de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta web, els continguts, el disseny gràfic i els codis, per la qual cosa li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

D’acord amb la legislació vigent, queda prohibida la reproducció, distribució, comercialització, còpia, transformació, comunicació pública o qualsevol altra actuació vulneradora dels drets de propietat intel·lectual sobre la totalitat dels continguts del present lloc web.

Així mateix, estan protegits per llei els noms comercials, els logotips, les marques i, en general, tots els signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta web. Qualsevol ús indegut d’aquests elements per una persona que no en sigui el legítim titular pot ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent.

En qualsevol cas, queda terminantment prohibida qualsevol modificació o eliminació de qualsevol contingut d’aquesta web, així com la utilització, còpia o distribució de forma separada del text o la resta de continguts que l’acompanyen.

 

Actualització de la web

 

https://milcassegurances.com es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web.

La informació inclosa en aquesta web és la vigent en la data de l’última actualització: 1/03/2020.

Reserva del dret d’accés

https://milcassegurances.com es reserva així mateix el dret a limitar o no permetre l’accés a la informació de manera temporal o definitiva.

 

Responsabilitat

 

Sobre els continguts del website, l’usuari està obligat a utilitzar aquesta web de forma correcta i lícita, sense perjudici.

https://milcassegurances.com rebutja tota responsabilitat derivada del mal ús que els usuaris facin dels seus continguts. Així com de qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web, en particular respecte a la continguda en altres pàgines web, i amb relació a qualsevol informació no elaborada per https://milcassegurances.com.

De la mateixa manera, no es fa responsable ni garanteix que l’accés a aquesta web sigui ininterromput, ni dels danys patits per l’usuari que es puguin produir com a conseqüència de l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics o per l’ús de navegadors defectuosos o versions de navegadors no actualitzades, ni de qualsevol altre exemple d’avaria o desperfecte sofert per l’usuari en l’accés i ús d’aquesta pàgina web derivat de la utilització d’ordinadors deteriodats, amb problemes informàtics o amb components maliciosos.

I tampoc no es responsabilitza de l’ús que els menors facin de la web ni del fet que els continguts d’aquesta puguin ferir la seva sensibilitat. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d’Internet i tutelar estar amb els menors en les seves sessions.

 

Sobre els enllaços interns o externs

 

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina només té finalitat informativa. https://milcassegurances.com rebutja tota responsabilitat amb relació a la informació continguda en pàgines web de tercers objecte d’aquests enllaços, connectades per enllaços o que no siguin gestionades directament per l’administrador de la web de https://milcassegurances.com.

 

Ús del software

 

El software que es pugui trobar disponible per a la descàrrega des d’aquesta web es troba protegit per drets d’autor. Per poder instal·lar-lo o utilitzar-lo cal acceptar prèviament els termes del corresponent contracte de llicència. Si el software no va acompanyat de tal contracte, https://milcassegurances.com concedeix a l’usuari una llicència d’ús personal i no transferible, d’acord amb els termes i les condicions presents.

En qualsevol cas, es prohibeix expressament la còpia o reproducció del software en qualsevol altre servidor o lloc a fi de reproduir-lo o redistribuir-lo posteriorment.

El software només està garantit d’acord amb els termes del contracte de llicència, amb exclusió de qualsevol altra garantia.

 

Condicions generals d’ús

 

Les presents condicions són aplicables a tots els usuaris d’aquesta web. Si us plau, llegiu-les atentament.

Pel fet d’accedir-hi, ets considerat com a usuari d’aquesta web i quedes sotmès a aquestes condicions, les quals es suposa que coneixeu i accepteu.

 

Legislació aplicable

 

En les relacions entre https://milcassegurances.com i els usuaris nascudes de la contractació en línia de serveis i productes o de qualsevol altra activitat o informació continguda en aquesta pàgina web, s’aplica la legislació espanyola, amb sotmetiment exprés de la parts a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona.

 

Política de Protecció de Dades

 

Qui sóc

 

L’adreça web és: https://milcassegurances.com.

Tot seguit t’exposaré la política de privacitat desenvolupada per Milca Assegurances per tal de protegir la informació de caràcter personal que ens puguis facilitar quan visiti aquesta pàgina web.

D’acord amb el règim legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Milca Assegurances t’intorma que totes les dades que l’usuari faciliti durant la visita a aquesta pàgina web s’incorporaran als fitxers de tractament que són responsabilitat de Milca Assegurances d’acord amb les finalitats expressades en el moment de la recollida en aquesta pàgina web, d’acord amb la normativa vigent.

Els processos de tractament es realitzaran sempre amb el més profund respecte de la teva confidencialitat i observant en tot moment les prescripcions i mesures de seguretat exigibles per la legislació aplicable, en particular mantenir la informació en secret i adoptar les cauteles destinades a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Per conèixer la política de Milca Assegurances en relació amb el tractament de les galetes o cookies, entri a https://milcassegurances.com/politica-de-privadesa/#cookies.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat de les dades, supressió i limitació o oposició enviant-nos una sol·licitud per escrit, a la qual ha d’adjuntar una còpia del seu DNI, a una de les següents adreces:

 

 • C/Major 448.
 • 08759 Vallirana, Barcelona.
 • Email: milca@milcassegurances.com

Qui es responsabilitzarà de les dades personals facilitades?

 

Els model de cookies utilitzats són a la pàgina web:

 

Les dades personals seran tractades per:

Milca Assegurances amb NIF: 43535365E

C/Major 448. 08759 Vallirana, Barcelona. (Espanya).

Correu electrònic: milca@milcassegurances.com

Telèfon: 687017622

Milca Assegurances vetlla pel compliment de la normativa sobre protecció de dades. Pots posar-te en contacte amb mi per:

 • Telèfon: (+34) 687 01 76 22
 • Correu postal: C/ C/Major 448. 08759 Vallirana, Barcelona. Barcelona, Espanya
 • Correu electrònic:milca@milcassegurances.com

Quines dades personals recollim i per què?

 

A Milca Assegurances tractem les dades que ens facilita l’usuari per valorar el risc de la persona o objecte assegurat i poder oferir-li el preu de l’assegurança que vol contractar ajustat al seu perfil personal.

 

 • Nom, cognoms i correu electrònic en els formularis de contacte: per realitzar qualsevol contacte directe amb Milca Assegurances, ja sigui per plantejar dubtes que tinguis, fer comentaris, fer suggeriments, demanar un servei o producte o qualsevol altra informació. En cas de no subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a Milca Assegurances de respondre a la petició
 • Nom i correu electrònic: per poder realitzar comentaris al bloc del lloc web.
 • Nom i correu electrònic per a Newsletter: amb el degut consentiment exprés i voluntari del titular de les dades, es sol·licitarà al lloc web la informació mínima necessària per enviar un butlletí comercial automatitzat, on s’informarà sobre publicitat, promocions i altra informació dels serveis i / o productes oferts per Milca Assegurances.

Finalment, tractaré les dades personals només amb finalitats estadístiques i de prevenció del frau, en compliment de les obligacions legals.

Si contracta amb mi, farem servir les dades personals que ens faciliti per formalitzar el contracte d’assegurança, gestionar la pòlissa i poder prestar les cobertures que tingui contractades. Les dades personals que ens proporcioni es conservaran durant el temps que continuï amb mi i durant el termini legal establert per a la prescripció de responsabilitats, i un cop finalitzada l’obligació de custòdia de la documentació.

Si finalment no contracta amb mi, no guardarem les teves dades personals si no ens ha donat el seu consentiment per fer-ho.

Si està sol·licitant un pressupost i ens dona el seu consentiment exprés, contactaré amb tu per tal d’assessorar-te sobre el producte que t’interesssi i per enviar-te informació comercial de Milca Assegurances. Les teves dades seran eliminades dels nostres fitxers en el termini de 12 mesos. Per tal de prevenir el frau, també s’eliminaré en un termini de 12 mesos les sol·licituds de pòlissa que siguin cancel·lades.

Comentaris

Quan els visitants deixen comentaris a la web, recollim les dades que es mostren al formulari de contacte, així com l’adreça IP del visitant i la cadena de l’agent de l’usuari del navegador per ajudar a la detecció de missatges brossa.

Una cadena anonimitzada creada a partir del correu electrònic (també nomenat un hash) pot proporcionar-se al servei Gravatar per veure si l’esteu usant. La política de privadesa del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Una vegada aprovat el comentari, la imatge del vostre perfil és visible al públic al context del comentari.

 

Podem tractar les dades personals que ens proporciona?

 

Per poder tractar les teves dades personals, a Milca Assegurances ens basem en la normativa del sector assegurador. Aquesta normativa ens obliga a demanar-li determinades dades personals per tal de poder calcular el risc.

Aquestes obligacions legals es recullen, d’una banda, a la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança i, d’altra banda, a la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores o normativa que les substitueixi. A Milca Assegurances entenem que les dades personals que ens ha facilitat són exactes i, si ens ha facilitat dades de terceres persones, caldrà que els informi d’aquest fet i dels termes aquí exposats.

A més, a Milca Assegurances tractarem les dades que ens proporciones per contactar amb tu i assessorar-te comercialment, amb aquesta finalitat, necessitem el seu consentiment exprés.

Les dades personals que et demanem són necessàries per poder identificar-te, calcular el preu de l’assegurança i, si és el cas, contractar amb tu.

 

A qui comunicarem les dades personals que tractem?

 

Les dades personals que ens proporcioni no es cediran a tercers si no és per obligació legal.

Per a la contractació de l’assegurança comptem amb empreses col·laboradores que, en qualitat d’encarregats del tractament, ens presten serveis especialitzats, com l’avaluació mèdica, necessària per a les pòlisses de salut, vida o decessos.

Per a la prestació de les cobertures estipulades en el seu contracte d’assegurança, a Milca Assegurances comuniquem les dades a diferents entitats, centres mèdics i altres exemples d’empreses prestadores de serveis, totes elles categoritzades com a encarregats del tractament i amb les quals hem subscrit el corresponent contracte. Aquests encarregats del tractament estan establerts en territori de la Unió Europea.

Milca Assegurances no realitzarà, en cap cas, transferències internacionals de les teves dades.

 

Quins drets té com a interessat?

 

Tindràs dret a accedir a les teves dades personals i a sol·licitar-ne la rectificació si són incorrectes. També pot oposar-se al tractament d’aquestes dades o sol·licitar que siguin suprimides, si considera que ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

En determinades circumstàncies, també té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, de manera que a Milca Assegurances només les conservarem per a la defensa de reclamacions.

Finalment, pots exigir que Milca Assegurances, com a responsable del tractament, li lliuri les seves dades personals en un format d’ús comú i de lectura mecànica, i les pot transmetre a un altre responsable.

L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades i limitació o oposició enviant-nos una sol·licitud per escrit, a la qual ha d’adjuntar una còpia del seu DNI, a una de les següents adreces:

 

 • C/Major 448. 08759 Vallirana, Barcelona.
 • Email: milca@milcassegurances.com

Política de Cookies

 

Què són les cookies

 

Milca Assegurances informa mitjançant aquest avís, que la nostra pàgina web https://milcassegurances.com utilitza “cookies”, petits fitxers de text que es generen en els ordinadors dels usuaris, això permet oferir un millor servei i més personalitzat. Com per exemple recordant l’idioma escollit i altra informació de caràcter més tècnic.

Les cookies que s’usen no són nocives ni permeten a ningú contactar amb tu i en cap cas s’utilitzen dades de caràcter personal.

 

Tipus de cookies

 

Seguint les directrius de l’Agencia Española de Protección de Datos de cookies utilitzats a la pàgina web són del tipus:

 

Cookies Tècniques

Aquestes cookies són de caràcter tècnic i únicament vàlid durant una sessió. Són necessàries per a habilitar certa funcionalitat de la pàgina.

 

Cookies Funcionals

Aquestes galetes ens permeten recordar preferències i característiques generals, com ara l’idioma.

 

Cookies Publicitàries

Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens autoritzen adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l’usuari i per evitar mostrar anuncis que l’usuari ja hagi vist.

 

Cookies d’Anàlisi

Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten fer anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert (veieu apartat de Google Analytics). De manera que s’analitza la teva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta dels productes o serveis que li oferim.

 

Ús de cookies

 

L’usuari que ho desitgi, té l’opció d’evitar i impedir la generació d’aquestes cookies, accedint a les opcions de configuració del navegador que utilitzeu:

 

 • Amb Google Chrome (al Menú Eines)

  Configuració > Mostra opcions avançades > Privacitat (Configuració de Contingut) > cookies.

  Més informació: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

 • Amb Microsoft Edge

   

  Configuració> Veure configuració avançada> Privadesa i serveis> Galetes.

  Més informació: https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 • Amb Microsoft Internet Explorer (al Menú Eines)

   

  Opcions d’Internet> Privacitat> Avançada

  Més informació: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Amb Firefox

   

  Opcions > Privadesa i seguretat > Galetes i dades dels llocs

  Més informació: http://mzl.la/1IYkiUp

 • Amb Safari

  Preferències > Privacitat

  Més informació: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=es_ES&viewlocale=es_ES

 • Amb Opera

   

  Configuració > Opcions > Avançat > Privadesa i seguretat > Paràmetres del contingut

  Més informació: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 • Amb Safari IOS (iPad i iPhone)

   

  Ajustos > Safari

  Més informació: https://support.apple.com/es-es/HT201265

 • Milca Assegurances agraeix als usuaris la utilització de cookies, permetent oferir una navegació més personalitza i optimitzada.

 • Amb Google Analytics

   

  La nostra pàgina web utilitza Google Analytics per analitzar i optimitzar la funcionalitat de les nostres pàgines.

  Google Analytics és un servei analític de web prestat per Google, Inc , una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google “).

  Google Analytics utilitza “cookies“, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

  Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació , o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.

  Pots rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest website. En utilitzar aquest lloc web consenteixes el tractament d’informació sobre tu per Google en la forma i per a la finalitat indicada.

  Els detalls complets de les cookies que utilitza Google Analytics es pot trobar a cookies i Google Analytics a la documentació per al codi de Google Analytics de seguiment.

  A més de rebutjar cookies, també pots instal·lar al navegador el complement d’inhabilitació de Google Analytics, que evita que Google Analytics recopili informació sobre visites a llocs web:

  Veieu el Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics.

Taula de cookies que utilitza aquesta web:

 

NomServidor d’enviamentDescripcióTipusCaducitatPropietat
wp-settings-1.milcassegurances.comAnalítica web Rendiment10 minutsCookie de Tercers
__cfduid.addtoany.comS’utilitza per recopilar estadístiques del lloc web i fer un seguiment de les taxes de conversió.Orientació Publicitat2 diesTercers
uvc.addtoany.comLa cookie ‘uvc’ es establecida por el servicio de CloudFlare para identificar tráfico web de confianza. No corresponde a ningún id de usuario en la aplicación web, ni guarda ningún dato personal identificable.
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-
Detecta con qué frecuencia el servicio de compartir de forma social, AddThis, encuentra al mismo usuario.
Plugin Social2 diesTercers
1P_JAR.google.comEnvia informació a Google. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates. S’utilitza per recopilar estadístiques del lloc web i fer un seguiment de les taxes de conversió.Orientació Publicitat 1 mesCookie de Tercers
HSID.google.comAquesta galeta la defineix DoubleClick (propietat de Google) per generar un perfil dels interessos del visitant del lloc web i mostrar anuncis rellevants en altres llocs. L’objectiu principal d’aquesta galeta és: Orientació i Publicitat.Orientació Publicitat2 anysCookie de Tercers
APISID.google.comAquestes galetes s’utilitzen per obtenir les preferències més rellevants i interessos del usuari. També s’utilitzen per limitar la quantitat de vegades que veus un anunci, així com per ajudar a mesurar l’efectivitat de la campanya publicitària. These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests.Targeting Advertising2 anysCookie de Tercers
CONSENT.google.comAquesta galeta porta a terme informació sobre com l’usuari final utilitza el lloc web i qualsevol publicitat que l’usuari final hagi pogut veure abans de visitar aquest lloc web. L’objectiu principal d’aquesta galeta és: Orientació / Publicitat.Orientació Publicitat20 anysCookie de Tercers
HSID.google.comAquesta galeta la defineix DoubleClick (propietat de Google) per generar un perfil dels interessos del visitant del lloc web i mostrar anuncis rellevants en altres llocs.Orientació Publicitat2 anysCookie de Tercers
NID.google.comCookie de Tercers
SID.google.comCookie de Tercers
SIDCC.google.comCookie de Tercers
_ga.google.comCookie de Tercers
_gat.milcassegurances.comEs fa servir per diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats a la sessió. La galeta es crea en carregar la llibreria javascript i no hi ha una versió prèvia de la galeta _gat. La galeta s’actualitza cada vegada que envia les dades a Google Analytics.Analítica web Rendiment1 minutCookie de Tercers
_gid.milcassegurances.comAnalítica web Rendiment10 minutsCookie de Tercers
wordpress_77fe1457da099482294a2fb15e58ba79.milcassegurances.com

Analítica web Rendiment10 minutsCookie de Tercers
logged_in_77fe1457da099482294a2fb15e58ba79.milcassegurances.comNecessària per registrar-se a la web.RegistreAl finalitzar la sessióCookie de Tercers
wordpress_test_cookie.milcassegurances.comAquesta galeta s’usa perquè el gestor de continguts WordPress comprovi si el navegador té les galetes activades.RegistreUna galeta de sessió, suprimida quan tanqueu el vostre navegador web.Cookie de Tercers
Milca Assegurances